Razne online usluge

prijevodi s hrvatskog a engleski jezik i obrnuto, unos podataka u baze podataka, istraživanja putem Interneta i druge online usluge…

Prijevodi sa i na engleski jezik

Prijevod web stranica, projekata, dokumenata i drugih tekstova i grafičkih prikaza / schema s hrvatskog na engleski jezik i obrnuto. Deset godina rada u inozemstvu s iskustvom pisanja projekata i stručnih izvješća na engleskom jeziku.

Web istraživanja

Prikupljanje i organizacija podataka objavljenih na Internetu, u svrhu istraživanja, pripreme projekata te druge potrebe.

Unos podataka

Unos podataka ručnim upisom ili kopiranjem iz elektroničkih ili skeniranih dokumenata, unos podataka za web trgovine, nekretnine i druge baze podataka/stranica s puno podataka. Rad s Excel tablicama (objedinjavanje, filtriranje, čišćenje nepotrebnih podataka, analiza).

Scroll to Top