SEO optimizacija web stranice

dobra pozicija u tražilici

Što je SEO optimizacija?

SEO optimizacija web stranica (Search Engine Optimization) uključuje niz radnji koje ciljaju na što bolju poziciju vaše web stranice u rezultatima Google pretraživanja. Pretraživanje se vrši po ključnim riječima, a SEO optimizacija osigurava da vaša web stranica sadrži ključne riječ koje su bitne za prepoznavanje vaše djelatnosti i usluga. Pojedostavljeno rečeno, ako je vaša SEO optimizacija kvalitetno odrađena, veća je mogućnost da će vas potencijalni klijenti i kupci pronaći u rezultatima Google i dr. pretraživanja.

Usluga SEO optimizacije

SEO optimizacija uključena je u uslugu izrade nove web stranice, a moguće ju je dogovoriti i za već postojeće web stranice. Dobra pozicioniranost u Google i drugim tražilicama zahtijeva vremena jer tražilice dnevno prođu kroz ogromni broj web stranica, pa ponekad treba i par mjeseci da tražilice uključe vaše stranice u svoje rezultate, čak i kada se vaša web stranica tj. njene pod-stranice/sadržaji prijave u tražilice putem sitemap datoteka. No rezultat je na koncu zadovoljavajući, jer dobra SEO optimizacija podiže vaš rang u rezultatima pretraživanja.

Scroll to Top